Tin tức – Học bổng

Sáng ngày 24/6/2023, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM đã diễn ra Ngày hội Du học Úc 2023, sự kiện được phối hợp tổ chức bởi SVAU và Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM.
Thỏa thuận hợp tác giữa Marquette University và WeStep Global đã được ký kết thành công, đôi bên thống nhất phối hợp triển khai công tác tư vấn tuyển sinh du học cho bậc Đại học và sau Đại học tại Marquette University.
Sáng ngày 24/6/2023, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM đã diễn ra Ngày hội Du học Úc 2023, sự kiện được phối hợp tổ chức bởi SVAU và Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM.
Thỏa thuận hợp tác giữa Marquette University và WeStep Global đã được ký kết thành công, đôi bên thống nhất phối hợp triển khai công tác tư vấn tuyển sinh du học cho bậc Đại học và sau Đại học tại Marquette University.

THAM KHẢO THÔNG TIN VỀ DU HỌC

NHẬN TƯ VẤN TỪ WeStep